Реалізація функції Power View

Power View – це технологія візуалізації даних, за допомогою якої можна створювати інтерактивні діаграми, графіки, карти та інші наочні елементи, що дозволяють пожвавити інформацію.
У додатку представлено задачу про кількість випускників ліцею.